Algemene voorwaarden

 

Deelname aan activiteiten bij Groei-In-Zicht betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Wie zich inschrijft voor een cursus gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

Artikel 1 | Inschrijving
Je schrijft je in voor een cursus of activiteit door een email te verzenden via onze website. Zo gauw we je email ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld. 

  • Meer dan 2 maanden voor de start van de cursus: 10% van de prijs.
  • 2 maanden tot 1 maand voor de start van de cursus: 50% van de prijs.
  • 1 maand tot 2 weken voor de start van de cursus: 75% van de prijs.
  • Minder dan 2 weken voor de start van de cursus: 100% van de prijs.

Artikel 2 | Kwaliteit
We doen ons uiterste best om onze cursussen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een cursus of activiteit van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.

Artikel 3 | Te weining deelnemers
We mogen een cursus of activiteit zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 4 deelnemers zijn. Als we een cursus of activiteit afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.

Artikel 4 | Trainer, locatie of internetverbinding
Als op de dag van de cursus of activiteit een trainer niet beschikbar is of dat er een internetstoring is, doen we alles om een vervangende trainer te vinden of de storing te verhelpen. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of verbinding niet hersteld kan worden op de dag van de cursus of activiteit.

Artikel 5 | Studiemateriaal
Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijdens de cursus wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort. Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Groei-In-Zicht en desbetreffende auteurs. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

Artikel 6 | Betaling
We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

Artikel 7 | Privacy
Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid
Groei-In-Zicht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de cursus(sen) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de cursus. De cursussen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Groei-In-Zicht kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

Artikel 9 | Tussentijds stoppen
Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met een cursus dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde lessen/dagen. Mocht Liek Schilder en Thérèse Snel gezamelijk beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de cursus af te maken, dan zullen de nog niet gevolgde lessen worden terugbetaald.

Artikel 10
Groei-In-Zicht behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.