Nicola Tesla: “If you wish to understand the Universe, think of energy, frequency and vibration.”

Alles is energie

Alles om ons heen vibreert in een frequentie. Bomen, huizen, een tafel, geluiden, gedachten, emoties en jij en ik. Mensen zijn vibrerende emotionele wezens.

Wij handelen en ervaren voor 5-10 % vanuit ons bewuste brein en 90-95% van ons handelen gebeurt onbewust vanuit emoties. Emoties ontstaan door een waarneming, een interactie met de buitenwereld. Emoties zorgen voor biochemische processen en hebben daarmee invloed op lijf en leven. Een emotie (e-motion, energie in beweging) wil bewegen en zet je in beweging. Als je boos of verliefd bent, voel je de energie in jezelf stromen. Als je emoties onderdrukt, kun je lichamelijke – of mentale klachten krijgen.

Bewustzijnsschaal van Hawkins

Dr. David Hawkins heeft vanuit zijn metingen van frequentie de menselijke bewustzijnsniveaus beschreven in zijn boek ‘power vs force’ en in zijn bewustzijnsschaal (zie afbeelding). Elk bewustzijnsniveau hangt samen met emoties. Volgens David Hawkins functioneren wij al eeuwen in een laag bewustzijn. Leiders weten dat en maken daar gebruik van. In lagere staten van bewustzijn met emoties als angst, schuld en schaamte zijn wij als collectief gemakkelijker te manipuleren en te controleren in systemen. Het omslagpunt van een lagere naar een hogere energietrilling, naar hoger bewustzijn, zit in ‘moed’.

Bewustzijnsfrequenties wisselen en gaan omhoog en omlaag. We hebben geen vaste frequentie maar we hebben wel een bepaald punt waaromheen we functioneren, waar we meestal zijn. Het werkt ook als een magneet. Hoe hoger jouw energietrilling, hoe leuker je leven. Je trekt aan wat je uitzendt.

Vrije wil

Je hebt niet altijd keuze in de omstandigheden in je leven. Je hebt wel de vrije keuze in hoe je daarmee omgaat. Je geest is vrij. Jij bepaalt in welke versie van jezelf je wilt leven. Ik ben mij nu bijvoorbeeld bewust van twee versies van mij. Ik kan vrij kiezen of ik in de versie wil zijn met angsten, met de versie van mezelf die zich zorgen maakt over de wereld, als moeder van mijn kinderen. Met gedachten en vragen als moet ik me niet gewoon aanpassen en meebewegen. Of ik kies voor de versie van mezelf die mag voelen en helemaal zichzelf is. De versie van mij die erop vertrouwt dat alles goed komt. Met het geloof dat wij als mensen zoveel meer kunnen en zijn dan wij vaak denken.

Moed als omslagpunt

We leven in een tijd van transformatie. Een enorm proces van bewustwording vindt plaats. De wereld weerspiegelt wat er in ons leeft. Ik groei van een aangepaste versie naar een authentieke versie van mezelf. Ik voel mij moediger dan ooit. En met de wereld als mijn spiegel zie ik zoveel moedige mensen. Mensen met de moed zich uit te spreken, het leven te onderzoeken en zich los te maken van opgelegde ideeën.

Collectief bewustzijn

Onze collectieve energiefrequentie stijgt. In deze crisis worden wij als mensen uitgenodigd om te geloven in onszelf, in onze eigen wijsheid. Om te voelen en te werken aan ons bewustzijn. Wij groeien samen naar een hoger bewustzijn, naar een hogere energietrilling. Naar een collectief hoger bewustzijn waarin systemen die niet meer werken zichtbaar worden en duistere krachten niet meer kunnen functioneren.

Denk niet aan een roze olifant

Nu zou je denken ‘nou dan heb ik alleen nog aandacht voor positieve emoties!’ Zo werkt het niet helemaal. De kracht zit in het erkennen van zowel de negatieve als de positieve emotie, van het licht en de schaduw. Om dat te accepteren met compassie en je aandacht vervolgens te richten op wat je wilt versterken.

Waarom moed zo belangrijk is

Ik geloof dat wij juist nu hier allemaal moeten zijn om onze rol te spelen, welke ook. Wij hebben veel meer invloed dat wij vaak denken. Wij dragen allemaal bij aan het collectieve bewustzijn. Als we met velen de moed vinden om te kiezen voor liefde zal het bewustzijn in de hele wereld verhogen. De wereld heeft behoefte aan moedige mensen.